Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

"Πρόσφυγες". Οι αλήθειες που ...ξεφεύγουν;;;

Φτάνοντας στον προθάλαμο ενός νέου μνημονίου, η παράμετρος που είναι νέα στην εξίσωση είναι οι "πρόσφυγες". Και συγκεκριμένα νέοι φόροι με μεγαλύτερη εξαθλίωση των πολιτών, έχοντας ταυτόχρονα έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων που έχει μόνο "κόστος" και δεν έχει καμία συμμετοχή στα χαράτσια.

Terminology first. Σύμφωνα με την πιο επίσημη εκδοχή:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967
Για το Καθεστώς των Προσφύγων
ΣΤ ́ Έκδοση
Αθήνα 2009


Άρθρον 31. Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι δεν θα επιβάλλουν ποινικάς κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω παρανόμου εισόδου ή διαμονής, εάν ούτοι προερχόμενοι απ' ευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο, εν τη εννοία του άρθρου 1, εισέρχωνται ή ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους αυτών άνευ αδείας, υπό την επιφύλαξιν πάντως ότι ούτοι αφ' ενός μεν θα παρουσιαστούν αμελλητί εις τας αρχάς αφ' ετέρου δε θα δώσουν επαρκείς εξηγήσεις περί της παρανόμου αυτών εισόδου ή διαμονής.


Άρθρον 28. Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα χορηγούν, εις τους νομίμως διαμένοντας επί του εδάφους αυτών πρόσφυγας, ταξιδιωτικά έγγραφα δι' ών θα δικαιούνται ούτοι να ταξιδεύουν εκτός των συνόρων των Χωρών αυτών.


Βλέπουμε λοιπόν πως για τη χώρα μας δεν υπάρχει κανένας πρόσφυγας, καθώς δεν προέρχεται απ' ευθείας από χώρα που απειλείται η ελευθερία και η ζωή τους, αλλά λαθρομετανάστες μια που δεν έχουν επίσημα ταξιδιωτικά έγγραφα που θα έπρεπε να τους προμηθεύσει η πρώτη χώρα εισόδου πχ Τουρκία.

Βλέπουμε επίσης πόσο αίολη είναι η σύγκριση με το '22, γιατί εκτός από ομοεθνείς, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα εισόδου και απειλούταν η ζωή τους. Έστω και αν η σύμβαση είναι μεταγενέστερη.

Και πάμε τώρα στην ουσία, όπως μας αφήνουν να τη δούμε ή αν θέλετε, όπως έντεχνα μας τη φωτίζουν. Και τι πιο έγκυρο από την εκπομπή του κ. Παπαχελά του ΕΛΙΑΜΕΠ των Τσούκαλη (Bilderberg), Βερέμη και Βουρλούμη.

Εκπομπή Ιστορίες - 1/3/2016

Υπουργός εξωτερικών κ.Κοτζιάς:
Εκτός από τον "ιδιαίτερο" τρόπο που απευθύνεται στον Παπαχελά (τα λέμε ιδιαιτέρως να τα πούμε και δημοσίως, κ. Αλέξη μου), αναφέρει σαφώς πως οι "πρόσφυγες" προέρχονται από Λίβανο, Ιορδανία, Μαρόκο και οι Αφγανοί που είχαν εγκλωβιστεί στο Ιράν.


Πρώην Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Νικηφόρος Διαμαντούρος:
«το προσφυγικό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη λογική, ποιος θα πάρει πόσους. Εκείνο το οποίο είναι πολύ ευρύτερο, είναι το ότι η Ευρώπη και η χώρα μας, είναι γηράσκουσες κοινωνίες. Υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη δημογραφική κάμψη, η οποία προοιωνίζει πολύ κακές εξελίξεις, διότι το 2050-2060 δεν αποκλείεται η ΕΕ να έχει χάσει 50 εκατομμύρια πληθυσμό».

Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι «όταν έχεις μία δημογραφική κάμψη, είναι δύο οι λύσεις: Ή θα προωθήσεις μία λογική και μία πολιτική ενίσχυσης των γεννήσεων, η άλλη λύση είναι να προετοιμαστείς πολιτισμικά και λογικά να δεχθείς πληθυσμούς οι οποίοι θα  προέρχονται έξωθεν. Αυτό δεν συμβαδίζει με μία ξενοφοβική λογική η οποία θέλει να σηκώνει φράχτες και να αποκλείει κόσμο».Εμείς δεν διαλέγουμε μία πολιτική ενίσχυσης των γεννήσεων, αλλά μία ασφυκτική πίεση σε όσους κάνουν παιδιά, όπως τεκμήρια και φορολόγηση ίδια με όσους δεν έχουν, αλλά διαλέγουμε να υποδεχθούμε πληθυσμούς που προέρχονται έξωθεν.

Ο Θεός μαζί μας.

Σημείωση: Ευχαριστώ πολύ τον Κ.Λ. για τη βοήθειά του να γράψω τα παραπάνω.

proslalia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου