Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

Αδιανόητη η μη αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου!

Γράφει ο Νίκος Μάρτης
Πρώην Υπουργός

Ο Ακαδημαϊκός Λουκάς Μούσουλος, μη εν ζωή σήμερα, τέως Καθηγητής Πολυτεχνείου – Μεταλλειολόγος, ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, σε ομιλία του με θέμα «Δυνατότητες και προοπτικές παραγωγικών επενδύσεων στις περιοχές του ορυκτού μας πλούτου» την 18η Μαϊου 1982, δήλωσε: «Πολλές περιοχές του Ελληνικού χώρου παρουσιάζουν αναμφισβήτητο μεταλλευτικό ενδιαφέρον. Σε όλες σχεδόν τις περιοχές αυτές είναι ήδη γνωστά, βεβαιωμένα, πιθανά ή δυνατά αποθέματα. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που τα αποθέματα αυτά είναι σημαντικά. Η χώρα μας εγκλείει στα εδάφη της αξιόλογο μεταλλευτικό πλούτο, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση μεταλλουργικής ή άλλης βιομηχανικής κατεργασίας.
Η Ελλάδα έχει ουράνιο, νικέλιο, χρυσό, άργυρο, χρώμιο, βωξίτες, λευκόλιθο, μαγγάνιο, μικτά θειούχα, μόλυβδο, σιδηροπυρίτη κοινό και χαλκούχο και άλλα βιομηχανικά ορυκτά όπως σμυρίδα, βαρυτίνη, λιγνίτη, καολίνη, περλίτη, μπενζονίτη, σμύριδα και άλλα. Θα περιορισθώ κατωτέρω μόνο με τα μικτά θειούχα, το ουράνιο και τον χρυσό.

Οι γελοιογραφίες του τριημέρου!