Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

Ανησυχία για θανατηφόρο ιό, που δημιουργήθηκε σε εργαστήρια

H Αμερικανική επιτροπή για την βιοασφάλεια, φοβάται την εμπλοκή τρομοκρατικών οργανώσεων που θέλουν να κλέψουν την μυστική φόρμουλα ενός ιού που παρήχθη σε ερευνητικά εργαστήρια. Για τον λόγο αυτό εισηγήθηκε την απαγόρευση της δημοσιεύσεως των εργασιών για το νέο ιό, που μεταδίδεται στον άνθρωπο και είναι θανατηφόρος.
Ο νέος ιός, παραλλαγή του Η5Ν1, που ευθύνεται για την γρίπη των πτηνών, παρασκευάσθηκε στο Ρόττερνταμ της Ολλανδίας από τον ερευνητή Ron Fouchier και τους συνεργάτες του. Σε αντίθεση με τον Η5Ν1 που προσβάλλει κατά κύριο λόγο τα πτηνά και δεν μεταδίδεται με ευκολία στον άνθρωπο, ο νέος ιός, χάρη στην επέμβαση των ερευνητών στο γονιδίωμά του, μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία στον άνθρωπο, και είναι θανατηφόρος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% μεταξύ των νοσούντων.