Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

Όταν η ανθρωπότητα τράβαγε απ' το μανίκι τον Αγ.Κωνσταντίνο να μιλήσει για τον Χριστό!

Αυτοκράτορας - Απόστολος του Χριστού

Ιδρυτής του Ρωμαίικου

Η αποθέωση του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού

Στον Ουρανό θα σε περιμένω βαπτισμένο

Οι Αυτοκράτορες κάτω από τον Σταυρό