Κυριακή 28 Αυγούστου 2016

Το αίμα των Μαρτύρων σημάδεψε την ψυχή του Αγίου Κωνσταντίνου

Όταν οι Πνευματικοί Νόμοι χτύπησαν την πόρτα του διώκτη των Χριστιανών Διοκλητιανού !