Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Μπροστά στο Λάβαρο του Υπέρτατου Θεού

Οι δύο Αυτοκράτορες ατενίζουν με δέος τον Σταυρό του Κυρίου