Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Ανοίξαντός σου την χείρα...


Ο πρώτος στίχος από τα Ανοιξαντάρια του Μάρκου Βασιλείου (+1919), σε ήχο πλάγιο του τετάρτου.

Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, από τον ψηφιακό δίσκο "Πολίτες μελουργοί"