Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Επάγγελμα: Ανειδίκευτος πλύντης φωτοβολταϊκών. Προαγωγή: Τζάμια στα φανάρια στο Μόναχο

"Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» προχωρά στην πρόσληψη 18 εποχικών υπαλλήλων, προκειμένου να ενισχυθεί το τμήμα συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάρκων,.
Οι θέσεις αφορούν:
- 8 οδηγοί, κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης
- 10 ανειδίκευτοι εργάτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να καταθέτουν τα βιογραφικά τους στη γραμματεία της Ένωσης... Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα κληθούν για συνέντευξη και θα γίνει η τελική επιλογή και η υπογραφή των συμβάσεων..."