Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

Ραδιενεργές δόσεις από την κοσμική ακτινοβολία

Σχηματική παράσταση του ήλιου (αριστερά) και της γήϊνης
μαγνητόσφαιρας (δεξιά), μαζί με ένα μαγνητικό νέφος (ενδιάμεσα).
Αθανάσιος Κ. Γεράνιος

Ο κίνδυνος για τα αεροπορικά ταξίδια δεν είναι ο μόνος γνωστός, υπάρχει και ένας άλλος που δεν είναι ο συμβατικός, αλλά ο ραδιενεργός. Υπεύθυνη είναι η παρουσία της κοσμικής ακτινοβολίας, η οποία όχι μόνον δεν αποχωρίζεται ούτε στιγμή από την ζωή μας, αλλά μας ακτινοβολεί ακόμη και πριν γεννηθούμε.

Η παρουσία της κοσμικής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της θάλασσας μας προσθέτει μια μικρή μέν δόση φυσικής ραδιενέργειας, επειδή η ατμόσφαιρα της γής γενικά θωρακίζει τους κατοίκους της από αυτήν την ακτινοβολία, όσο όμως ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερα ύψη, η κοσμική ακτινοβολία μπορεί να μας επιβαρύνει με έως και δεκαπλάσια τιμή της ετήσιας, ολόσωμης επιτρεπόμενης δόσης. Τα σωματίδια αυτά της κοσμικής ακτινοβολίας είναι σχετικά μικρών ενεργειών και προέρχονται από τις διαδικασίες που έχουν συμβεί στην δημιουργία και στην εξέλιξη του σύμπαντος.