Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Μπροστά στο Λάβαρο του Υπέρτατου Θεού

Οι δύο Αυτοκράτορες ατενίζουν με δέος τον Σταυρό του Κυρίου

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Η επική μάχη! Όταν η ειδωλολατρία πνίγηκε στα νερά του Τίβερη

Η μάχη στην Μουλβία που άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητος

Οι Λεγεώνες του Αγίου Κωνσταντίνου υψώνουν το Σταυρό

Δεν ήταν πια άνθρωποι, δεν ήταν απλοί στρατιώτες. Αρχάγγελοι με πύρινες ρομφαίες ένιωθαν πως γίνανε. Ο Θεός τους είχε κάνει δικό Του τον Αυτοκράτορα...

Κυριακή 28 Αυγούστου 2016

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016