Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

Θα την πετύχω την ενώτητά σας. Θέλω ομόνοια μέσα στην Εκκλησία

Αγ.Κωνσταντίνος
σχόλιο Γ.Θ : Πραγματικά Μέγας, πραγματικά Άγιος

Πιστεύω εις ένα Θεόν

 Από το βιβλίο της Μοναχής ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑ «ο Πατήρ της Ρωμιοσύνης»