Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

Τι κρύβει η κρίση στην Ουκρανία που μόλις τώρα αρχίζει.

Στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η υπέρτατη σύγκρουση μεταξύ της δυτικής παγκοσμιοποίησης και της κυοφορούμενης ανατολικής παγκοσμιοποίησης (ας χαρακτηρίσουμε έτσι τα δύο οικονομικά συστήματα, για να μπορεί να γίνει μια εύκολη διάκριση).

Οι πάντες έχουμε αντιληφθεί ότι Ρωσία και Κίνα κυρίως, αλλά και οι άλλες χώρες των BRICS, σπεύδουν με ταχείς ρυθμούς να αναπτύξουν το αντίπαλο δέος της δυτικής παγκοσμιοποίησης, που θα αμφισβητήσει καίρια την παντοκρατορία των ΗΠΑ και του δολαρίου. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο οικονομικών συστημάτων, που προβάλουν οι ανατολικοί, είναι ότι, ενώ στη δυτική παγκοσμιοποίηση τα εθνικά κράτη υποβαθμίζονται ή ορισμένα θα καταλυθούν και κουμάντο θα κάνει η διεθνής οικονομική ελίτ, στην ανατολική παγκοσμιοποίηση, διακηρύσσεται ότι θα υπάρχει ισότιμη οικονομική συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων και κυρίαρχων εθνικών κρατών, καθώς και οικονομική βοήθεια των λαών εκείνων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, χωρίς τις εξοντωτικές λιτότητες του ΔΝΤ. Αυτή τουλάχιστον προβάλλεται ως βασική και εμφανής διαφορά, άσχετα με το τι κρύβεται πίσω της.