Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

Α Π Ο Ρ Ι Α

Γιατί να κάνουμε εκλογές,και δεν βγάζουμε κυβέρνηση με...κλήρωση;