Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Η επική μάχη! Όταν η ειδωλολατρία πνίγηκε στα νερά του Τίβερη

Η μάχη στην Μουλβία που άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητος

Οι Λεγεώνες του Αγίου Κωνσταντίνου υψώνουν το Σταυρό

Δεν ήταν πια άνθρωποι, δεν ήταν απλοί στρατιώτες. Αρχάγγελοι με πύρινες ρομφαίες ένιωθαν πως γίνανε. Ο Θεός τους είχε κάνει δικό Του τον Αυτοκράτορα...