Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού.

Στον Απόστολο μετά τη μεταφορά του Επιταφίου στα Αλληλουάρια, ακούγεται για πρώτη φορά ο στίχος:

Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού...

Η  Εκκλησία αμέσως μετά την ταφή του Κυρίου, προβάλλει το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως.

Η έννοια της είναι μέσα στην απόλυτη θλίψη της ταφής του Θεανθρώπου, να μας προβάλλει αμέσως την προσμονή της Αναστάσεως.

Πόσο μακριά είναι οι άρχοντές μας που εκεί που νομίζεις θα ξεπροβάλει ένα φως, μια προσδοκία, μια ελπίδα φροντίζουν να προσθέτουν θλίψη.