Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Να δημοσιοποιηθούν οι αμοιβές της τρόικας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Επειδή η επιτυχής εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από το Μνημόνιο Ι (και αύριο από το ΙΙ) , από το Μεσοπρόθεσμο και από τα εφαρμοστικά επακόλουθα και παράπλευρά τους, προϋποθέτουν διαφάνεια, θα ήταν πιστεύω δίκαιο και ηθικό να δημοσιεύονται στη Διαύγεια και οι αμοιβές και τα επιδόματα, τα εκτός έδρας και άλλα «πρόσθετα» του προσωπικού των Δυνάμεων εξασφάλισης του περιορισμού της εθνικής μας κυριαρχίας. Του «μικρού στρατού εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικής βοήθειας» δηλαδή, και των προϊσταμένων τους και των άλλων μελών της Τρόικας, τύπου κ. Τόμσεν και των λοιπών.

Γραμμόφωνα – Ένας πρόγονος της τεχνολογίας

Στού Ψυρρή, σε αυτή την γειτονιά όπου ακόμη επιβιώνει (έστω και σε ελάχιστες δόσεις…) ανόθευτη η παλιά Αθήνα, υπάρχουν μερικές «τρύπες», κάποια εργαστήρια και γωνιές καλά κρυμμένες από τα μάτια των αμύητων, οι οποίοι προσπερνούν βιαστικά τα πάντα, ψάχνοντας για νόστιμους μεζέδες στις ταβέρνες που έχουν κατακλύσει πραγματικά την περιοχή αυτή. Μάλιστα, αυτή η ραγδαία εξάπλωση των εστιατορίων στην περιοχή σε λίγο είναι βέβαιο ότι θα εκτοπίσει και τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους του Ψυρρή.