Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Η ΔΕΗ ζητάει 70 εκατ. δάνειο με ρήτρα δραχμής για να πετάξει 12 εκατ. σε διαφήμιση στα ΜΜΕ!

Η Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων (ΕΤΕπ) ζητάει στις νέες δανειακές συμβάσεις με τις ελληνικές επιχειρήσεις σχεδόν «ταπεινωτικές» εξασφαλίσεις για την περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

H αρχή-όπως απεκάλυψε η Καθημερινή του Σαββάτου- έγινε με τη ΔEH, όταν προ 15νθημέρου η διοίκηση της Επιχείρησης άρχισε διαπραγματεύσεις με την ETEπ για την υπογραφή ενός δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου σταθμού φυσικού αερίου στη Mεγαλόπολη.

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΕΛΑΣ - ΑΝΥΠΑΚΟΥΗ ΚΑΡΔΙΑ