Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Το κουδούνι χτυπάει αυτή τη φορά για τους εκπαιδευτικούς

Να αποσαφηνίσουμε πρώτα κάτι, και μετά συνεχίζουμε: Ο ελληνικός λαός δεν «έχει κάνει θυσίες», όπως αντιγυρίζει με ύφος ο Αρβανιτόπουλος, αλλά «έχει υποβληθεί σε θυσίες» –παρακαλώ, ο υπουργός Παιδείας να επιμελείται επί το ακριβέστερον τον τρόπο με τον οποίον διατυπώνει τις σκέψεις του, ειδικά ως δήθεν καθ’ ύλην αρμόδιος. Αν, ωστόσο, επιμένει στην άποψη ότι «υποβληθεί-ξεϋποβληθεί, πάντως έχει κάνει», επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να προσεταιρισθεί αυθαιρέτως την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία κατά των εκπαιδευτικών, ας συμπληρώσει τουλάχιστον τη φράση του με τη διευκρίνιση «όχι αδιαμαρτύρητα».