Σάββατο 21 Απριλίου 2012

«Λογοκλόπος» η "σοσιαλίστρια" Μαργαρίτα Μαθιοπούλου

Η Μαργαρίτα Μαθιοπούλου, σύμβουλος του υπουργού εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε, παύθηκε από διδάκτωρ των πολιτικών επιστημών. Το πανεπιστήμιο της Βόννης ακύρωσε τον ακαδημαϊκό την τίτλο με το αιτιολογικό της λογοκλοπής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος, στη διδακτορική της διατριβή της κυρίας Μαθιοπούλου, που γράφτηκε τη δεκαετία του '80 και είχε ως θέμα τη «σύγκριση της πολιτικής σκέψης μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ», βρέθηκαν 320 σημεία, στα οποία είχε παραλειφθεί συστηματικά η δέουσα αναφορά των αυθεντικών πηγών.