Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Μεγάλη Εβδομάδα…

Ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα, συνυφασμένη στη ζωή των Ελλήνων με νηστεία. Πολλοί νηστεύουν από ενοχή, ενοχή που τους έμεινε από παιδιά, όταν η μαμά μας έλεγε για την αμαρτία.
Την αμαρτία του να μη νηστεύεις, που δεν κάνεις το ελάχιστο για τον Χριστό που σταυρώθηκε για μας.

Στα χρόνια που πέρασαν, κατάλαβα κάτι άλλο. Δεν νηστεύω για τον Χριστό. Αλλά για μένα. Νηστεύω για να γίνω καλύτερος. Νηστεύω για να ελέγξω τα πάθη μου. Να περιορίσω τις ανάγκες μου. Να προσανατολίσω την σκέψη μου στο νόημα της Σταύρωσης.

Τα Πάθη του Χριστού και η Κρίση

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Τα Πάθη του Χριστού την εποχή αυτή που η κρίση του πολιτισμού έχει αυξήσει την ευαισθησία μας έχουν μεγαλύτερη σημασία για μας. Με τη συμμετοχή μας στα σεπτά Πάθη του Κυρίου ίσως κατανοήσουμε καλύτερα και τη δική μας αγωνία για το μέλλον.

Η Μεγάλη Εβδομάδα ίσως είναι η συνοπτική ιστορία όλης ανθρωπότητας, αλλά και του κάθε ανθρώπου χωριστά. Αρχίζει από την εποχή που δίδεται στην ανθρωπότητα η ελπίδα της πνευματικής αναγέννησης με τη μετάνοια και τα καλά έργα. Ο Θεός ζητεί από τους ανθρώπους να αναθεωρήσουν το παρελθόν και να γίνουν καινούριοι άνθρωποι, πνευματικά αναγεννημένοι. Η μετάνοια είναι το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου που προετοιμάζει την οδόν του Κυρίου. Η μετάνοια επίσης είναι η αρχή της Διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού.