Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Ψηφίζουμε Φῶς

Εἴμαστε ὁ μόνος λαὸς στὸν κόσμο, τὸ μόνο ἔθνος που ὑποδέχεται φῶς μὲ τιμὲς ἀρχηγοῦ κράτους. Κι ὑπάρχουν ὁρισμένοι ἀθεράπευτα χθόνιοι ποῦ δὲν καταλαβαίνουν τὶ εἴδους συμβολισμὸς καὶ οὐσία εἶναι τοῦτο. Νὰ ξαμαμετρήσουν τὰ μετρητὰ τούς, νὰ ζυγίσουν τὰ κιλὰ τούς, νὰ κοιτάξουν κάτω καὶ νὰ εὐφρανθοῦν. Ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι, θὰ ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἀρχηγὸς μας εἶναι τὸ ἀνέσπερον Φῶς. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους. Ὁ Χριστὸς μαζὶ μας.