Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Μετατροπές μονάδων

Τύποι μετατροπής των πιο χρησιμοποιούμενων μονάδων.

Γωνίες
Δύναμη
Ειδική ενέργεια
Ειδική ενέργεια, ενθαλπία, εντροπία
Ειδική θερμοχωρητικότητα
Ειδικός όγκος
Ενέργεια
Ένταση Ρεύματος
Επιτάχυνση
Επιφάνεια
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική αντίσταση
Θερμική ισχύς
Θερμοκρασία
Θερμότητα ανά μονάδα μάζας
Θερμότητα ανά μονάδα όγκου
Ιξώδες δυναμικό
Ιξώδες κινητικό
Ισχύς
Μάζα
Μήκος
Ναυτικές μονάδες
Όγκος
Παροχή όγκου
Πίεση
Περιστροφή
Πυκνότητα
Πυκνότητα μαγνητικής ροής
Ροή μάζας
Ροπή
Ροπή αδρανείας
Συχνότητα
Ταχύτητα
Φωτεινή ένταση
Φωτεινότητα
Χρόνος
Χωρητικότητα

Ο νέος υπουργός Παιδείας και η παρέα του

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΥΙΔ & BILDERBERG - ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΠΟΥ ΕΘΑΨΑΝ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΙΟΛΙΑ) & Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

GR David, George A. Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A. (Attendee since 1996, Globalist)

Παραγκωνισμένοι και αφανείς