Τετάρτη 1 Μαΐου 2013

Μεγαλώνει η στήριξη σε αριστερά κόμματα που δεν έχουν τα εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά στοιχεία των αντίστοιχων δεξιών. Τι ΔΕΝ καταλαβαίνετε;

"...there is increasing support for left-wing parties, which lack the nationalistic and Euroskeptical elements of their right-wing peers..." Να το μεταφράσω; "...Μεγαλώνει η στήριξη σε αριστερά κόμματα που δεν έχουν τα εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά στοιχεία των δεξιών αντιστοίχων τους..." Να την εμπεδώσετε αυτή την πρόταση, μαζί με την σκέψη, "μα πώς φτιάχνεται άραγε στήριξη σε κόμματα".