Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Η ζωή πριν τη μικρασιατική καταστροφή

Σμύρνη: Το εμπορικό σταυροδρόμι μεταξύ
Ανατολής και Δύσης
Έλενα Κρητικού

Όταν μιλάμε για τη Σμύρνη, σχεδόν πάντα μεταφερόμαστε νοητά στα ματωμένα χώματα του τόπου που αμαύρωσαν για πάντα τις σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Στα 92 χρόνια που συμπληρώνονται από την ολοσχερή καταστροφή, αξίζει να θυμόμαστε πως προηγήθηκαν χρόνια με σεβασμό σε θεσμούς, παραδόσεις, ανεκτίμητες ηθικές αξίες που έσβησαν μαζί με εδάφη και ανθρώπινες ζωές.