Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Τα κολεγιόπαιδα που θέλουν να μας κυβερνήσουν!

Είναι γνωστό ότι αυτό που κυρίως μετράει στις μέρες μας δεν είναι τα πτυχία αλλά οι καλές γνωριμίες. Όλοι το λένε, όλοι το γνωρίζουν. Έτσι πολλές «καλές» οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία όπου κυρίαρχη αντίληψη είναι το lobbing!

Φυσικά διαθέτουν πολλά χρήματα ελπίζοντας ότι γρήγορα θα γίνει η απόσβεση του κεφαλαίου τους. Άλλωστε βλέπουν την εκπαίδευση των παιδιών τους ως μια καλή επένδυση.