Τρίτη 26 Απριλίου 2011

Ναόμι Καβάσε, Πληγωμένο Δάσος

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Η γιαπωνέζικη ταινία της Ναόμι Καβάσε "Πληγωμένο Δάσος" περιγράφει την ιστορία δύο ανθρώπων που χάθηκαν στο δάσος όπου δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν και πέθαναν. Η ταινία ονομάζει το δάσος «πληγωμένο», γιατί δεν μπορεί να θρέψει δυο ανθρώπους. Στην πραγματικότητα δεν είναι το δάσος πληγωμένο, αλλά οι άνθρωποι, που πέθαναν από τη θλίψη τους, γιατί δεν μπόρεσαν να βαστάξουν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Ο θάνατος γι΄ αυτούς είναι λύτρωση, γιατί θέτει τέρμα στην αβάσταχτη θλίψη τους. Ο σύγχρονος άνθρωπος προβάλλει στη γη την αδυναμία του να ζήσει και βλέπει το τέλος της σαν τέλος της θλίψης του.

Νοητική Υστέρηση – Σύνδρομα

Τα γεννητικά - οργανικά αίτια συνδέουν τη Νοητική Υστέρηση με κάποια Σύνδρομα.
Αναλυτικότερα:

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες που αναφέρθηκαν παραπάνω ως αίτια για Ν.Υ αποτελούν τα πιο συνήθη αίτια για το Σύνδρομο Down, το Σύνδρομο Turner,το Σύνδρομο Klinefelter, το Σύνδρομο Martin - Bell ή αλλιώς σύνδρομο Εύθραυστου Χ και το Σύνδρομο του Prader- Willi.