Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΣΤΟ ΝΟΥΝΟΥ

Τό θυμόσαστε τό γάλα ΝΟΥΝΟΥ μέ σῆμα τήν ὁλλανδέζα, μέ τό ὁποῖο μεγάλωσαν γενιές καί γενιές Ἑλλήνων;

Στή μέση καί λίγο πρός τά κάτω ὑπῆρχε μία εἰκόνα μέ μία ὁλλανδέζα ἡ ὁποία θήλαζε ἕνα μωρό.

Τώρα ἡ εἰκόνα ἔχει ἀλλάξει καί ἡ ὁλλανδέζα δέν θηλάζει πιά ἕνα μωρό ἀλλά κρατάει στήν ἀγκαλιά της μία ἀνθοδέσμη ἀπό τουλίπες. Ναί, καλά διαβάσατε – ἄν δέν τό ἔχετε ‘δῇ, ἤδη. Γιατί ὅλα αὐτά; Διότι οἱ λαθροέποικοι σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, ἴσως, δέν προτιμοῦσαν τό συγκεκριμένο προϊόν καί ἔτσι, γιά νά αὐξηθοῦν οἱ πωλήσεις τοῦ γάλακτος ἄλλαξαν τήν εἰκόνα στήν συσκευασία.

Ἦλθαν στήν χώρα μας – καί στήν Εὐρώπη – καί μᾶς ἐπιβάλλουν, ἀργά ἀλλά σταθερά τόν ἀρρωστημένο τρόπο ζωῆς τους.

Αὐτή, ὅμως, εἶναι καί ἡ τακτική τῆς παγκοσμίου ἐξουσίας. Νά ἐπιβληθῇ ἡ ὀπισθοδρόμησι, ὁ σκοταδισμός καί ἡ ἄγνοια. Αὐτός ὁ τρόπος συμφέρει τούς, παρανόμως, κρατοῦντες καί τούς ἐδῶ λακέδες τους. Οἱ ἠλίθιοι καί ἀμόρφωτοι δέν τούς ἐνοχλοῦν. Εἶναι εὔκολη λεία γι΄αὐτούς. Εἶναι χειαραγωγίσιμοι. Δουλεύουν καί τούς τά «ἀκουμπᾶνε».

Ὁ κόσμος σιγά σιγά ἄρχισε νά ξυπνᾶ. Νά ἀπαξιώνῃ τίς θρησκεῖες, τίς δεισιδαιμονίες, τό σκοταδισμό καί τήν ἀμάθεια. Ε, αὐτά εἶναι αὐτό πού φοβοῦνται. Ὄχι, ἁπλῶς, φοβοῦνται, τρέμουν καί θά κάνουν τά πάντα γιά νά τό ἀποτρέψουν. Θά πατήσουν ἐπί πτωμάτων, κυριολεκτικῶς. Θά καταστρέψουν ζωές. Ἤδη, τουλάχιστον, στήν πατρίδα μας, κατέστρεψαν, τό λιγώτερο τρεῖς γενιές!

Μινώταυρος

Ἡ κοινωνία βαδίζει πίσω ὁλοταχώς, γίνεται πιό συντηρητική, κατακτήσεις αἰώνων χάνονται μέ μία ὑπογραφή καί μία συμφωνία «στο πόδι», ἀλλάζουν ὅλα πρός τό χειρότερο. Ἡ Νεολαία πού σέ κάθε ἐποχή, ἤθελε ν΄ἀλλάξει τόν κόσμο, τώρα τρομάζει σέ κάθε ἀλλαγή τῆς ἐπίπλαστης πραγματικότητας.
Ἀφορμή γι’ αὐτές τίς σκέψεις εἶναι μία διαφορά πού ἐντοπίσαμε στήν συσκευασία γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ (πού ἔγινε σέ ἀνύποπτο χρόνο).
Ἡ παλαιά φωτογραφία δείχνει μία γυναίκα (Ὁλλανδέζα ἐπί τοῦ προκειμένου) μέ γυμνό τό στῆθος, νά παρέχῃ στό παιδί της τήν εὐλογία τοῦ μητρικού θηλασμοῦ .
Στήν ἄλλη φωτογραφία, τήν πιό πρόσφατη, ἡ ἴδια περίπου γυναῖκα «σκέπασε» τό στῆθός της καί ἀντί γιά βρέφος κρατεῖ ἕνα μπουκέτο μἐ
(ὁλλανδικές, προφανῶς) τουλίπες.
Εἶναι ἐντελώς ἀθῶα ὁλα αὐτά; Προσέβαλε τά χρηστά ἠθη ἡ πρώτη φωτογραφία, πού πρίν ἀπό μερικά χρόνια δέν τά προσέβαλε;
Ἀπεφάσισε κάποιος νά μᾶς προστατέψῃ ἀπό τή μητέρα φύση;
… Άραγε εἶναι μακριά ἡ εποχή πού θά ἐπιβληθῇ σέ ὁλόκληρο τόν γυναικεῖο πληθυσμό τῆς οἰκουμένης νά φορέσῃ μπούργκα;

Ροδάνθη Ἀλεξανδράκη

Υ.Γ. Οἱ λαθοέποικοι δέν τό προτιμοῦσαν καί γιά νά αὐξηθοῦν οἱ πωλήσεις τοῦ «ἀμφιβόλου ποιότητος ζουμιοῦ» τῆς NESTLE ἄλλαξαν μέ δόλο τήν εἰκόνα. Εἶναι καί ἠλίθιοι; Δέν μποροῦσαν νά τήν ἀλλάξουν, τελείως; Ὄχι, βεβαίως, μέ ἕνα σμπάρο δύο τριγώνια. Δέν χάνουμε τούς παλιούς πελάτες καί ἀποκτοῦμε καί καινούργια ζῶα (πελάτες ἤθελα νά ‘πῶ)!

filonoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου